gsespiell


Activitats musicals per a escoles i altres col·lectius

Si vols més informació :

Telèfon: 639.67.83.49
Correu electrònic: info@euterpiades.cat


13 de gen. 2014

OPORTUNITAT per a les escoles que esteu lluny de l'àrea de Barcelona!!!

Per a les escoles molt allunyades de Barcelona, i que el cost de desplaçament pot ser que us hagi fet desdir d'aquestes audicions, he engegat la possibilitat de combinar en un dia dues escoles de la mateixa zona o que estiguin en la mateixa direcció. D'aquesta manera les despeses de viatge es comparteixen, proporcionalment a la distància que estiguin del punt de partida (Cardedeu). I a més, de cara a la tarifa de cada audició, ho compto com si tot fos la mateixa escola, de forma que la primera audició per cada escola té un cost de 100 €  en comptes  de 125 €.

Aquest primer trimestre s'ha fet aquesta fórmula entre una escola de Lleida i una de Cervera, i també entre dues escoles d'un ZER del Priorat. I aquest proper trimestre ja hi ha més escoles de la zona de Lleida que també ho han aprofitat.

Així doncs, les escoles que pogueu estar interessades en aquesta fórmula, envieu-me un correu a  gsespiell@gmail.com amb les següents dades:
- Nom de l'escola
- Població, Comarca
- Preferència de dates (trimestre, mes, dia de la setmana,... el que us sembli important)
- Preferència d'horaris (matí o tarda)
- Nombre d'audicions ( 1 ò 2 ) [*]
- Persona de contacte (nom, telèfon i correu electrònic)

[*]Compteu que la idea és que vagi a una escola al matí i l'altra a la tarda. A l'escola del matí es poden fer 1 ò 2 audicions, i a la de la tarda 1 (a no ser que tingui un horari amb 2 hores per la tarda, i aleshores se'n poden fer 2).

Als que m'escriviu, una vegada rebi informació de les diverses escoles, us posaré en contacte amb aquestes altres escoles que siguin de la mateixa zona o estiguin en la mateixa direcció, i vosaltres mateixos us coordineu i finalment acordem una data.

Espero que aquesta proposta sigui del vostre interès. I si considereu alguna fórmula addicional, no dubteu a comunicar-me-la. L'objectiu és que els nens que viuen més lluny de l'àrea de Barcelona també puguin gaudir d'aquestes audicions!

Col.laboració del Museu de la Música en l'audició "Com eren els instruments de l'orquestra fa 400 anys?"

El Museu de la Música de Barcelona, a més de col.laborar en aquesta audició cedint fotografies i videos dels instruments del Museu, té la gentilesa d'oferir també a les escoles material de difusió del museu, com la "Guia del Museu de la Música de Barcelona" per a la Biblioteca de l'escola, i informació de les activitats que es fan al museu tant per al mestre de música com també per als alumnes.

Audicions realitzades aquest primer trimestre del curs 2013-2014

Aquest primer trimestre del curs 2013-2014 ja han assistit a l'audició de flautes més de 1.000 nens, i més de 300 a la d'instruments antics. En total 29 audicions en 18 escoles (de primària, de música i instituts) de les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Segrià, Segarra, Baix Camp, Priorat, Bages i Osona.

D'aquestes escoles, 7 ja són "repetidors" per segona o tercera vegada, doncs han constatat que els nens que comencen la flauta a l'escola estan més motivats coneixent-la més a fons. I altres escoles ja han mostrat interès per repetir-la també any rera any.

La possibilitat de poder combinar l'audició de flautes amb la d'instruments antics, per a poder aprofitar el preu més avantatjós de fer 2 audicions,  també ha estat molt ben rebuda. Així doncs en algunes escoles s'ha fet l'audició de flautes per als nens que comencen flauta (3er, 4rt) i la d'instruments antics per als més grans (5è, 6è).

Alguns comentaris sobre les audicions:

“Molt encertada i divertida”

“L'ús de diferents vestimentes, les projeccions, l'efecte "sorpresa" a l'hora de presentar cada membre de la família de flautes, les peces musicals escollides tenint en compte la varietat de caracters de la pròpia música, i presentació històrico-musical molt clara i resumida, amb exemples que ajudaven als nens i nenes a situar-se en el temps”